Back Main Vietnamese Menu Main English Menu

 

 

Tượng Đài Thuyền Nhân


- Viết để không quên những Tấm Bia Kỷ Niệm tại Nam Dương, Phi Luật Tân,… bị đập phá, được dựng lại, và còn những nơi như Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba dù có lập hay không lập.
- Viết để nhìn những Tượng Đài Thuyền Nhân được xây dựng đó đây tại một số quốc gia tự do, do người Việt lưu vong thiết lập để tưởng nhớ đồng bào.

Tượng đài thuyền nhân, xin khắc ghi một thời vượt biển
Vì cộng phỉ sắt máu bạo lực tham tàn
Dùng chủ nghĩa cộng sản vong bản phi nhân
Cái búa lưỡi liềm, xéo dày tan nát Việt Nam

Tượng đài thuyền nhân, xin khắc ghi một thời vượt biển
Đánh đổi cuộc đời, vượt sóng tìm đường tự do
Thách đố tử thần, quyết tìm hạnh phúc ấm no
Biển cả vùi chôn, mất thây hàng nửa triệu người

Tượng đài thuyền nhân, xin nhớ thương những người vượt biển
Vì cộng phỉ sài lang, đành bỏ nước ra đi
Biển cả “ôm” em, không nói năng gì
Biển cả “ôm” anh, không nói năng chi

Tôi cũng như em, nhưng may mắn là những người còn sống
Tôi cũng như anh, nhưng được đến bờ, mang kiếp lưu vong
Mượn những vùng đất tự do, trải dài năm tháng tha hương
Xin dựng tượng đài, để khóc thương đồng bào đã khuất

Tôi cũng như em, nhưng thoát vòng vây hải tặc
Tôi cũng như anh, nhưng vượt sóng dữ ba đào
Ôi, hành trình tự do, như những giấc chiêm bao !
Giọt nước mắt đau thương, khép đôi bờ sóng vỗ !

Tượng đài thuyền nhân, dâng lòng tưởng nhớ
Sóng biếc biển Đông, thì thầm muôn thuở
Vùng biển nào, chôn xác em ơi !
Vùng biển nào, chôn xác anh ơi !
Hương khói mờ bay, ru hồn tượng đá !!!

Tượng đài thuyền nhân, đôi bờ hai ngả
Đáy biển chìm sâu, không hoa không lá
Xin tiếc thương, tưởng nhớ đến em !
Xin tiếc thương, tưởng nhớ đến anh !
Hồn phách xa mờ, biển cả mênh mông !!!

Tháng 5 – 2007
Thấu Tâm Can

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org