Mọi chi tiết xin vui lòng gọi:

 

Cô Phượng: tại Úc 03-9376 6861 từ các quốc gia khác xin gọi (613) 9376 6861 và ghi lại lời nhắn, vui lòng ghi lại số điện thoại và họ tên để chúng tôi gọi lại.

 

 

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org