Bản Lên Tiếng Chung
v/v Nhà nước CSVN đòi phá hoại Bia tưởng niệm thuyền nhân Ngày 29 tháng 7, năm 2005
 

Kính thưa đồng bào

Tấm Bia tỵ nạn ở Galang đã bị phá hoại. Tấm Bia ở Bidong đang có nguy cơ bị phá hủy.

Việc phá hoại những tấm bia tưởng niệm người tỵ nạn chết trên đường tìm tự do, là do nhà nước CSVN yêu cầu chính quyền Nam Dương và Mã Lai. Nhà cầm quyền CSVN đã xúc phạm nặng nề đến vong linh của hàng trăm ngàn người tỵ nạn, và hàng triệu thân nhân của họ trong và ngoài nước!

Truớc sự vụ này, chúng tôi, gồm nhiều cộng đồng và tổ chức người Việt ở Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu, và Úc Châu đã ký hoặc sẽ ký vào Bản Lên Tiếng Chung này, cùng nhau xúc tiến những việc sau đây:

1- Góp phần tạo phương tiện để mọi người trong và ngoài Việt Nam bày tỏ sự bất bình của mình đối với hành động sai trái của nhà nước CSVN.

2- Góp phần trong việc bảo vệ, tái thiết, và lập thêm bia hay tượng ở nhiều nước, và góp phần vận động tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến quy mô về việc chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam.

Kính mời quý vị vào trang web WWW.VITUDO.COM để :

- Gởi thư đến các chính quyền Nam Dương và Mã Lai yêu cầu tái thiết và duy trì Bia ;
- Cùng lên tiếng đòi nhà nước CSVN phải rút lại lời yêu cầu nói trên với chính quyền Nam Dương và Mã Lai, và chính thức xin lỗi thân nhân của những người đã khuất ;
- Trong trường hợp nhà nước CSVN làm ngơ thì, ngoài việc lên tiếng nói trên, chúng ta sẽ cần có biện pháp thực tiễn để buộc họ phải chú ý.

Tại trang web này, kính mời quý vị cũng góp ý về những biện pháp có thể thực hiện trong tương lai gần, trong dịp Tết sắp đến ;

- Góp ý về các đề tài trong phần 2 trên đây ; và
- Đọc tin tức và tài liệu.

Đồng ký tên

(Dưới đây là danh sách những cộng đồng và tổ chức góp sức trong công việc chung này, cho đến nay. Danh sách cập nhật có trong WWW.VITUDO.COM):

- Cộng đồng:
CANADA: Liên Hội Người Việt Canada (liên lạc: Ông Ngô Văn Út)
ĐỨC: Cộng Đồng Người Việt tại CHLB Đức (liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Văn - Ủy Ban Điều Hợp)
HOÀ LAN: Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan (liên lạc: Ông Nguyễn Đắc Trung)
HOA KỲ, BẮC CALIFORNIA: Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California (liên lạc: Ông Hoàng Thế Dân)
HOA KỲ, HOUSTON: Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston (liên lạc: Ông Nguyễn Ngọc Quyết)
HOA KỲ, NEW YORK: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Newyork (liên lạc: Ông Nguyễn Văn Tánh)
PHI LUẬT TÂN: Cộng Đồng Người Việt tại Phi Luật Tân (liên lạc: Ông Lâm Kim Tài)
ÚC: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (liên lạc: Ông Đoàn Việt Trung)

- Tổ chức:
Đài SBTN (liên lạc: Ông Việt Dzũng)
Đài Việt Nam Hải Ngoại (liên lạc: Ông Ngô Ngọc Hùng)
Đảng Việt Tân (liên lạc: Ông Nguyễn Ngọc Đức)
Hội Cựu Quân Nhân Toronto, Canada (liên lạc: Ông Nguyễn Văn Tấn)
Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (liên lạc: Ông Trần Quán Niệm)