Fairfield ngày 6-7-2005

Kính gởi anh Trần Ðông thân mến,

Nghe anh muốn lập di sản Người Tị nạn VN, tôi đã ở đây 21 năm rồi, chỉ còn có một ID tị nạn cấp năm 1983 tại Bidong, anh thấy có giá trị gì trong việc sưu tập này không? Tôi gởi cho anh để anh chụp hình rồi gởi trả lại tôi để kỷ niệm "cơn bảo của quốc gia VN".

Ngày ra đi tôi đã nghĩ trong bụng ra đây có một môi trường tự do dân chủ sẽ viết sách. Nhưng khi tới nơi nợ cơm áo củq vợ con ở VN không thể ngồi viết được. Sau khi họ qua đây rồi và tôi đủ tuổi retire. Tôi viết trong 10 năm được 4 cuốn sách mà có thể nói từ xưa đến nay chưa ai viết cả. Nó là những cuốn sách cho tương lai của dân tộc. Nó là hướng đi chính cho dân tộc để kỷ niệm.

Anh có lẽ là người mang nhiều nỗi ưu tư cho dân tộc nên anh sưu tập cái đó; anh dựng bia nhưng bia bị đập, anh đau mà tôi cũng nhức nhối lắm!!Nghe anh trả lời trên radio tôi rất thông cảm với anh; nổi ưu tư của người dân mất nước là thế đó.

Ngày nay tôi già yếu quá không còn viết hay làm gì cả, chỉ chờ chết thôi. Anh thì có lẽ trẻ hơn tôi.

Những tấm bia dựng lên ở Mã lai và Nam dương thật là quý giá. Nhưng chính quyền Ma4 và Nam dương đã che chở cho chu1ng ta những năm dài tỵ nạn họ làm được mà lý luận để giữ lại bia họ không làm được. Ngày nay thì là một sự việc đáng buồn hết sức. Tôi là người tín hữu Cao Ðài, đạo Cao đài có xây một ythánh thất Cao đài ở quốc gia Cao miên, được nhà vua chấp thuận mà nghe đâu đã mấy lần chánh phủ Miên cho xe đến ủi sập Thánh thất ấy.

Những nước nhược tiểu như Mã lai, Miên, ngay cả Nam dương, hình như họ không có sức mạnh về lập luận hay sao? Nước Thái lan cách đây 6, 7 năm anh em bên Mỹ vận động để thiết lập một tổ chức (chapter( ở tại Thái lan là "Uỷ ban Quốc tế Bảo vệ Tự do", được một số trí thức Thái yểm trợ, nhưng khi phái đoàn ở Hoa kỳ, Canada và Úc qua để ra mắt Uỷ ban ấy, VC nghe chọc chanh phủ Thái cấm không cho lập Uỷ ban ấy để các phái đoàn ra về tay không.

Ðó 4 nước đều như chư hầu của chánh phủ Cộng sản VN, chỉ tiếng nói của bọn đó thì mấy nước nhỏ kia phải thi hành lệnh của họ.

Thật một chuyện chủ quyền của nước nhỏ như chuyện đồ chơi phải không anh.
Thôi thăm anh mạnh giỏi.
Gởi theo đây ID tỵ nạn để anh chụp hình.

Thân mến.

LVN, Fairfield West, NSW