Galang 3


Galang 3 - 80s
hình chụp của huỳnh thái nam

Nơi đây thường được gọi đùa là Galang 3 để chỉ nghĩa trang cho người tỵ nạn ở Galang, một nơi mà thuyền nhân tránh đề cập trực tiếp.  Nghiã trang này là nơi yên nghỉ của hơn 300 thuyền nhân xấu số, những người đến Galang nhưng bỏ cuộc hành trình nửa đuờng trước khi đến đích.


hình bià bản tường trình về khảo sát nghĩa trang Galang

Cuối năm 1992, một cuộc khảo sát toàn bộ nghiã trang đã được thực hiện bởi các nhân viên thiện nguyện dưới sự hỗ trợ cuả phòng kỹ thuật cao uỷ nhằm ghi lại toàn bộ các mộ phần trên nghĩa trang tính đến ngày 31/12/1999. Kết quả sau cùng là một bản tường trình với danh sách tất cả các mộ phần với tên tuổi, ngày mất, cùng với một bản đồ điạ hình trong đó ghi rõ vị trí các phần mộ và chỉ dẫn cách xác định vị trí từng mộ dựa vào số liệu thực trạng đo đạc tại hiện trường